Cách tải link Google Drive bị khóa 24h

Bước 1: Trước tiên bạn chọn ra 1 địa chỉ Google Drive bị lỗi quá số lần tải, sau đó bạn Copy đoạn ký tự cuối của đường dẫn đó, như ví dụ trong hình là 1GFcRLZ8nzRKUOYToO5_C_GoUUKDg1xu4, tức là đằng sau ký tự “=uc?id=” và trước ký tự &export

Bước 2: Copy đoạn ID 1GFcRLZ8nzRKUOYToO5_C_GoUUKDg1xu4

Bước 3: Tiếp đó bạn paste ID như ví dụ dưới

Ví Dụ: ta có đường dẫn : drive.google.com/file/d/xxxx/view thì thay xxxx bằng đoạn mã vừa copy ở trên.

Ta được: drive.google.com/file/d/1GFcRLZ8nzRKUOYToO5_C_GoUUKDg1xu4/view

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập Tài khoản google trước đó thì mới sử dụng được dịch vụ Google Drive cũng như tiến hành được bước 3 nhé.

Bước 4: Chọn tiếp biểu tượng 3 chấm dọc rồi chọn Add Star để thêm file bị lỗi tải quá số lần tải vào Google Drive của mình.

Bước 5: Truy cập TẠI ĐÂY để vào Google Drive của bạn sau đó vào thư mục Starred ( Có gắn dấu sao ) sẽ thấy file vừa thêm ở đó, Click chuột phải và chọn Make a Copy ( Tạo bản sao ) nhé.

Bước 6: Đợi 1 lúc để tạo ra bản sao của file trên, sau khi tạo xong bạn ấn vào Download để tải

Video Hướng Dẫn