Ký chứng chỉ cho file IPA bằng 3uTools

Chuẩn bị:

 • 1 Apple ID, tốt nhất là ID không có xác thực 2 yếu tố, nên dùng ID phụ nếu có thể.
  (Tips: tạo Apple ID bằng iTunes 12.6.5.3 sẽ không bị bắt bật xác thực 2 yếu tố).

 • iTunes để máy tính nhận iPhone, tuyệt đối không dùng iTunes từ Microsoft Store.

  • Tải iTunes 12.6.5.3 (Cài bản này thì không cần bản bên dưới)

Tiến hành:

 • Bước 1: Tải và cài đặt 3uTools

 • Bước 2: Chuẩn bị file iPA mà bạn muốn cài đặt trên máy tính

 • Bước 3: Mở ứng dụng 3uTools bằng quyền Admins > Toolbox > Chọn mục IPA Signature

Hướng dẫn Sign file iPA bằng 3uTools

 • Bước 4: Chọn Đăng nhập bằng Apple ID và Thêm Apple ID

Hướng dẫn Sign file iPA bằng 3uTools

Hướng dẫn Sign file iPA bằng 3uTools

Hướng dẫn Sign file iPA bằng 3uTools

 • Bước 5: Chọn "Thêm file IPA" hoặc kéo thả tệp IPA vào khung và chọn Bắt đầu ký

Hướng dẫn Sign file iPA bằng 3uTools

Lưu ý:

 • Nếu lỗi sign thì bạn mở file iPA bằng 7-Zip hoặc WinRAR và xóa thư mục PlugIns sau đó sign lại

 • Xóa thêm thư mục com.apple.WatchPlaceholderWatch nếu vẫn lỗi

 • Vị trí file IPA đã sign

Hướng dẫn Sign file iPA bằng 3uTools

 • Bước 6: Chọn vào mục Tải xuống rồi Cài đặt file IPA

Hướng dẫn Sign file iPA bằng 3uTools

 • Nếu không hiện thì chọn add files > Chọn tập tin

Hướng dẫn Sign file iPA bằng 3uTools

 • Bước 7: Bước cuối cùng vào phần cài đặt trên iPhone/iPad chọn phần Cài đặt chung > Quản lý thiết bị > Tin cậy cấu hình từ nhà phát triển

Hướng dẫn Sign file iPA bằng 3uTools