One Piece: Stampede

★★★ Đảo Hải Tặc: Hội Chợ Hải Tặc ★★★

Ratings IMDb: 7.7/10 (4.9K)

Series: One Piece Series

Phát hành: 2019/08/09

Thể loại: Hoạt hình

Download