Giới thiệu

  • Kho lưu trữ này chứa phiên bản mới nhất của tất cả thời gian chạy VCRedist Visual Studio C ++, có thể cài đặt bằng một cú nhấp chuột bằng cách chạy trình cài đặt tệp hàng loạt đi kèm.