Giới thiệu

  • IObit Uninstaller Pro là phần mềm giúp bạn gỡ bỏ ứng dụng nhanh chóng và triệt để. Công cụ có thể gỡ bỏ tất cả những file tạm, registry và xóa những chương trình hoặc folder không cần thiết trên máy tính để đạt được hiệu suất hoạt động tốt nhất.

Các tính năng của Iobit Uninstaller Pro

  • IObit Uninstaller hỗ trợ bạn gỡ cài đặt triệt để các phần mềm trong máy tính: xóa file còn xót lại, xóa registry.

  • Ngoài ra IObit Uninstaller chạy ngầm, khi bạn gỡ phần mềm bằng trình mặc định của windows, sẽ có 1 thông báo hiện ở góc phải màn hình, hỏi bạn có muốn làm sạch các file còn sót lại và dọn dẹp registry hay không,…

  • Quản lý các addons trên trình duyệt

  • Gỡ bỏ các ứng dụng trên windows