Giới thiệu

  • AutoCAD Electrical giúp bạn dễ dàng thiết kế được các sơ đồ dạng mạnh điện với đầy đủ các minh họa cụ thể để người xem có thể hiểu được. Phần mềm này hỗ trợ người dùng thiết kế mạch điện cho một công trình, một nhà ở thông thường... bạn có thể xem, thực hiện chỉnh, chọn loại dây, kích thước, vị trí lắp một cách đơn giản